de click

Algemene info


Info club
Naam de click
Straat + nummer looiweg 155
Postcode + gemeente 2310 rijkevorsel
Aantal leden 110
Bestaat sinds 2000
Contactpersoon
Naam Mr. Dirk Bevers
E-mailadres bela.bvba@telenet.be
Straat + nummer looiweg 155
Postcode + gemeente 2310 rijkevorsel

Tips


tips als wielerclub

 • We promoten Fiets Wijs! actief in de club (in nieuwsbrief, op activiteit, ...)
 • We gaan goed zichtbaar de weg op: heldere kledij, verlichting als het moet!
 • Onze wegkapiteins zijn er altijd en begeleiden de groep goed.
 • We organiseren 1x/jaar een infomoment over veilig fietsen (in groep).
 • We sensibiliseren onze leden om geen afval achter te laten op tocht.
 • We spreken elkaar aan op Fiets Wijs!-gedrag tijdens de trainingen.
 • We rijden met een fietsbel (wat overigens verplicht is).
 • Iedereen draagt een helm.
 • Ook op het jaagpad laten we plek voor wandelaars, trage fietsers, ...
 • We rijden nooit met meer dan 2 naast elkaar.
 • We signaleren aankomende manoeuvres (van de groep) zo goed mogelijk (met de armen, C3-bordje, ...).
 • We stippelen doordacht trainingsroutes uit: langs autoluwe wegen, jaagpaden, trage wegen, ...

tips als organisator

 • We hebben een zitje in de sportraad om knelpunten voor fietsers in de gemeente aan te kaarten.
 • We zetten jaarlijks onze leden en bestuurders in de bloemen die veilig en proper sporten echt in de praktijk brengen.
 • We belonen onze leden/vrijwilligers als ze zich actief inspannen om het goeie voorbeeld te geven.
 • We stimuleren carpoolen bij evenementen en activiteiten (en belonen het zelfs).

extra tip

 • als je 's avonds in groep fietst ,probeer dan een vaste toer te rijden zodat iedereen op de hoogte ,iedereen goed verlicht en fluovest

Charter Fiets Wijs!


KaartDelen